Rules sections

Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on DebateBay.com. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. Rules

  1. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
   Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

   19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna


   Viktigt att veta innan ditt konto aktiveras

   När du registrerat dig som medlem tar det tre dygn innan ditt konto aktiveras. Du kan inte göra några inlägg på forumet under de tre första dygnen. För att därefter kunna göra inlägg måste du aktivera ditt konto (aktiveringskod skickas till dig via e-post).
   DebateBay Forum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kommer att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller bedriva trakasserier av icke offentliga personer.
   Var försiktig med personuppgifter. När icke offentliga personer utsättas för andras missaktning så bör man överväga att delvis maskera personuppgifterna, där en stjärna ersätter minst en bokstav alternativt siffra i varje del. Gör en intresseavvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot motstående intressen som informations- och yttrandefriheten.
   Inlägg och signaturer som inte är på det språk som brukas i forumet (beronde på vilket land du valt att gå med i) kan komma att raderas utan förvarning.


   Netikett

   Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

   0.01. Rubrik
   Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.

   0.02. Trådstart och forumval
   Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd.

   0.03. Trams och off-topic
   Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

   0.04. Korspostning
   Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

   0.05. Avatar och signatur
   Om din avatar har ett motiv som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats måste alternativet 'Min avatar är olämplig' bockas i under forumets inställningar. Avatarens eller signaturens innehåll får inte bryta mot forumets regler. Att olovligen utge sig för att vara admin eller moderator är inte tillåtet.

   0.06. Moderatorsåtgärder
   Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

   0.07. Spoilerfunktionen
   Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas.

   0.09. Falsk ryktesspridning
   Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

   0.11. Taggar
   Enbart taggar som är seriösa, rättvisande och neutrala godkänns.


   Regler


   Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.
   Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett år efter att den började verkställas.
   Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta.

   1.01. Reklam och annonsering
   Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.02. Upphovsrättsskyddat material
   Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.03. Hets mot folkgrupp
   Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.04. Uppvigling och hot
   Uppvigling och grövre hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.05. Barnpornografi
   Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.06. Användarnas anonymitet
   Att på forumet (via inlägg eller i PM) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information som kan avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.07. Alternativa konton
   Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Vid avstängning är det endast tillåtet att använda forumet för att diskutera sin avstängning med en moderator eller admin.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.08. Personangrepp
   Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.09. Narkotikahandel
   All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod

   Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.
   Visa förtydligande av denna regel.

   1.12. Integritetskänsliga uppgifter
   Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.
   Visa förtydligande av denna regel.


   Övrigt

   2.01. Ohörsamhet
   Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

   2.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)
   Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

   2.03. Åldersgräns
   Åldersgränsen på DebateBay Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.

   2.04. Användarnamn
   Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna. #